Scopedocumenten

In scopedocumenten worden de doelstellingen van het werk beschreven. In veel gevallen is het mogelijk om standaarddocumentatie te definiëren die onafhankelijk is van de omgeving, bijvoorbeeld een business case of batenprofiel. In andere gevallen is de inhoud volledig afhankelijk van de technische aard van het werk en daarom beschrijft Praxis eenvoudig wat er met het document moet worden bereikt, maar kan het geen details definiëren, zoals een specificatie.

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven