Opleveringsdocumenten

Daar waar in de managementplannen de besturingsprincipes voor de manier waarop het werk zal worden gemanaged worden uiteengezet en de scopedocumentatie definieert wat moet worden bereikt, vormen de opleveringsdocumenten de kern van het werk dat wordt verricht.

In de managementplannen is vastgelegd welke opleveringsdocumenten moeten worden gebruikt en in welke vorm. Ze worden vooral gebruikt in de opleverings-, ontwikkel- en overgangsprocessen.

Opleveringsdocumenten zijn de meest dynamische van de drie documentatiegroepen en moeten worden bijgehouden in overeenstemming met de beginselen van informatiemanagement en configuratiemanagement.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven