Een portfolio managen

Het doel van deze competentie is het realiseren van de doelen van het portfoliomanagementproces, te weten:

 • beoordelen of projecten en programma's geschikt zijn om in het portfolio te worden opgenomen;
 • een gunstige en beheersbare mix van projecten en programma's in stand te houden.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. een selectieprocedure voor projecten en programma's te hanteren
 2. categorieën van projecten en programma's te creëren die aansluiten bij de doelstellingen van het portfolio
 3. projecten en programma's te prioriteren in overeenstemming met de doelstellingen van het portfolio
 4. de projecten en programma's in evenwicht te houden volgens het vastgestelde profiel
 5. de kwaliteit van het proces te waarborgen

Deze competentie geldt voor het hele managementteam vanwege de verantwoordelijkheid voor de selectie; het stellen van prioriteiten, enz. zal worden verdeeld over verschillende rollen.

De portfoliomanager legt verantwoording af over de prestatiecriteria.

Er zou een prestatiecriterium voor de portfoliomanager kunnen worden toegevoegd, dat de definitie van ondersteunende rollen en de daaruit voortvloeiende delegatie omvat.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van het proces
 2. de specifieke activiteiten die deel uitmaken van het proces
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op het proces
 4. plannen voor delegatie van de selectie van projecten en programma's
 5. kenmerken die worden gebruikt bij het indelen van projecten en programma's in categorieën
 6. mechanismen voor de toekenning van prioriteiten aan projecten en programma's
 7. hulpmiddelen die helpen bij het in evenwicht houden van een portfolio
 8. hoe de borging zich verhoudt tot het proces

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
8th June 2015P4 corrected to read"...in accordance with portfolio objectives"
Terug naar boven