Ethiek

Ethiek betreft de morele beginselen die leidend zijn voor iemands gedrag of de manier waarop hij een activiteit uitoefent. Ethisch gedrag kan worden beschouwd als de hoeksteen van competentie in een professionele omgeving. Om die reden hebben de meeste beroepsorganisaties een gedragscode waaraan alle leden zich moeten houden.

In de context van Praxis is het doel van ethiek het volgende:

  • ethisch gedrag bij de beoefenaars van de P3M-discipline aan te moedigen;

  • verhogen van de professionalisme op basis waarvan P3-managers worden beoordeeld en waardoor de status van het beroep wordt verhoogd.

Een van de problemen van ethisch gedrag is dat het per definitie subjectief is. Wat in de ene cultuur als moreel en ethisch wordt beschouwd, is niet hetzelfde als wat in een andere cultuur als moreel en ethisch wordt beschouwd. Naast professionele gedragscodes zijn er enkele wettelijke vereisten in verschillende rechtsgebieden, zoals de Bribery Act in het Verenigd Koninkrijk.

Een P3-manager moet de morele waarden van verschillende stakeholders begrijpen, evenals de relevante nationale en internationale wetten. Soms kunnen verschillende richtlijnen met elkaar in strijd zijn. Hoewel wetgeving duidelijk precedentwerking heeft, moet een P3-manager zich ook bewust zijn van waar professionele codes en bedrijfscodes kunnen verschillen. Als een professional van mening is dat er conflicten of verschillen zijn tussen de verschillende codes, dan dient advies of sturing te worden gezocht bij een relevante autoriteit.

Ethisch gedrag is niet alleen het volgen van richtlijnen en het naleven van de wet. Het doordringt alle competenties van P3-management. Er kunnen duidelijke verbanden worden gelegd met gebieden als beïnvloeden en onderhandelen, waar iemand zeer snel het vertrouwen en respect zal verliezen als hij/zij zich onethisch gedraagt.

De behoefte aan ethisch gedrag beperkt zich niet tot de manager en de waarden van een project, programma of portfolio, of gedragscode, ze moeten duidelijk worden verwoord, begrepen en gehandhaafd door iedereen. Dit kan worden bereikt door opleiding, specifieke begeleiding en borging.

Niet alleen de managementprocessen moeten in ogenschouw worden genomen. De P3-manager moet zich ook bewust zijn van het effect van de producten, de resultaten en de baten van het werk. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de aandacht voor milieutechnische duurzaamheid in alle aspecten van de uitvoering van projecten, programma's en portfolio’s.

Aangezien de maatschappij in het algemeen meer transparantie eist en van professionals verwacht dat ze zich ethisch gedragen, moet de P3-manager in staat zijn om ethische beslissingen te nemen en uit te leggen op een manier die de commitment van alle stakeholders in stand houdt.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
26th September 2014References to sustainability added
24th August 2015Link to Italian translation added
Terug naar boven