Resources inkopen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van inkoop, te weten:

 • potentiële externe leveranciers te identificeren;
 • externe leveranciers te selecteren;
 • de toezegging te verwerven om interne resources ter beschikking te stellen.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. inkoop te plannen en te initiëren
 2. potentiële leveranciers te identificeren
 3. aan te besteden voor externe leveringen
 4. te onderhandelen over interne resources en overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau te ontwikkelen
 5. documentatie over inkoop bij te houden
 6. de kwaliteit van de inkoop te waarborgen

Deze competentie heeft betrekking op het verwerven van zowel interne als externe resources. Het kan zijn dat in sommige contexten het werk vanuit slechts één van deze bronnen wordt verstrekt en de competentie dienovereenkomstig kan worden aangepast.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van inkoop
 2. verantwoordelijkheden voor inkoop
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op inkoop
 4. een procedure voor inkoop
 5. het doel en de inhoud van de inkoopdocumentatie
 6. hoe de leveranciers te identificeren en in een shortlist te plaatsen
 7. hoe de aanbestedingsprocedure uit te voeren
 8. hoe interne resources veilig te stellen in een matrixorganisatie
 9. hoe borging van toepassing is op inkoop

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven