Dagelijks logboek

Een dagelijks logboek is een persoonlijk document dat informele informatie vastlegt die in geen van de andere gedefinieerde documenten wordt opgeslagen. Het is in de eerste plaats een dagboek van gebeurtenissen dat de eigenaar kan gebruiken als een geheugensteun van gesprekken en beslissingen. Het kan ook een notitie zijn van ideeën of opmerkingen die op een bepaald moment elders zullen moeten worden vastgelegd. Bijvoorbeeld een eerste gedachte over een nieuw risico of een idee om een geleerde les op te nemen.

Hoewel informeel, moet het logboek enige structuur hebben voor gebruiksgemak en referentie. Typische rubrieken voor gebeurtenissen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Datum van invoer
  • Beschrijving
  • Actie die eruit voortkomt
  • Beoogde einddatum actie
  • Resultaat

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven