Opleveringsplan

Opleveringsplannen zijn er in verschillende vormen en maten. Het eerste opleveringsplan dat moet worden opgesteld, is het project- of programmadefinitieplan. Vervolgens kunnen opleveringsplannen worden opgesteld die een deel van de levenscyclus (bv. een faseplan), een leveringscomponent (bv. een batenrealisatieplan of een communicatieplan) of een gespecialiseerd plan (bv. een afwijkings- of calamiteitenplan) omvatten.

Het is nuttig voor alle types van opleveringsplannen om een consistent format te volgen hoewel dit waar nodig moet worden aangepast en niet slaafs moet worden gevolgd.

Reguliere onderdelen zijn:

 • Beschrijving
 • Een korte beschrijving van wat het plan omvat, bijvoorbeeld project, fase, communicatie met stakeholders, realisatie van baten, definitie van het programma.

 • Afhankelijkheden
 • Alle externe factoren waarvan dit plan afhankelijk is. Hierbij kan het gaan om uiteenlopende factoren zoals goedkeuringen, koppelingen met andere projecten of programma's, wetgeving, marktonderzoek, enzovoort.

 • Aannames
 • Alle aannames waarop het plan is gebaseerd.

 • Leerpunten die opgenomen zijn
 • Gedetailleerde relevante leerpunten van voorgaande vergelijkbare werkzaamheden die zijn herbeoordeeld en in dit plan worden meegenomen

 • Scope
 • De scope van het plan is een uitbreiding op de beschrijving om de doelstellingen te definiëren waar het betrekking op heeft. Het kan nuttig zijn om expliciet te vermelden wat wel is opgenomen en wat niet.

 • Planning
 • De planningstechnieken die aangepast zijn aan de context en de details van het plan genereren verschillende soorten rapporten die in deze paragraaf kunnen worden opgenomen.

 • De planning kan activiteiten omvatten die producten genereren, veranderingen doorvoeren, baten realiseren en het werk managen.

 • Financiën
 • Het belangrijkste element van dit onderdeel is de begroting. De geraamde kosten van alle resources die in de planning zijn opgenomen, zullen worden opgenomen naast de managementbudgetten voor factoren zoals wijzigingsbeheer, risicorespons en managementreserves.

 • Beheersing
 • Details over de wijze waarop het plan zal worden gemonitord en beheerst, met inbegrip van toleranties voor alle relevante onderdelen van de oplevering.

 • Aanvullende documentatie
 • Een plan staat niet op zichzelf en zal onvermijdelijk nauwe banden hebben met andere documenten. In plaats van informatie te dupliceren, moet dit deel van het plan de lezer doorverwijzen naar andere documenten en de daarin opgenomen informatie die relevant is voor dit plan, bijvoorbeeld het risicoregister of de specificatie.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven