Leerpuntenlogboek

Een leerpuntenlogboek voor een bepaald project of programma zal twee verschillende onderdelen hebben. De eerste wordt gemaakt in de beoordeling van leerpunten tijdens het identificatieproces waar de leerpunten van eerdere werkzaamheden, die van toepassing zijn op de huidige werkzaamheden, worden vastgelegd. In het tweede deel wordt ingegaan op de leerpunten die tijdens de uitvoering van de huidige werkzaamheden opgedaan zijn en die in de toekomst van toepassing kunnen zijn.

De vastlegging en het gebruik van leerpunten is een dynamisch proces en elk project of programma kan ervaring genereren die te allen tijde op andere projecten en programma's van toepassing is. Hoe deze ervaringen worden overgedragen is het onderwerp van kennismanagement en een sleutelcomponent in het verkrijgen van volwassenheidsniveau 4.

Typische kopteksten in het logboek zijn onder andere:

  • Type leerpunt
  • De wijze waarop leerpunten kunnen worden gecategoriseerd, wordt gedefinieerd in de kennismanagementstrategie van de organisatie. Categorieën moeten gebruikers van het kennismanagementsysteem helpen de lessen te trekken die voor hen van belang zijn. Het kan zijn dat de leerpunten kunnen worden ingedeeld naar functie of proces, naar soort project of programma of naar betrokken bedrijfsonderdeel.

  • Kennismanagement ondersteunt de ontwikkeling van professionaliteit, zodat de classificatie een afspiegeling kan zijn van vakgroepen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde gebieden van professionele ontwikkeling.

  • Leerpunten detail
  • De details moeten een eenvoudige vorm van oorzaak en gevolg hebben, d.w.z. wat was de gebeurtenis en hoe werd het voor het eerst geïdentificeerd, welke gevolgen had het en op welke werkgebieden.

  • De vermelding dient de acties te omvatten die het team naar aanleiding van de gebeurtenis heeft ondernomen en eventuele aanbevelingen te bevatten over de wijze waarop het leerpunt in de toekomst in het management van projecten, programma's en/of portfolio's moet worden geïntegreerd.

  • Datum vastlegging
  • De datum waarop het leerpunt werd opgenomen.

  • Vastgelegd door
  • De naam van de persoon of het team die het leerpunt heeft geïdentificeerd.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven