Project- en programmaprocessen

Het generieke procesmodel voor zowel projecten als programma's is gebaseerd op levenscyclusfasen met een extra proces om de functie van sponsoring te adresseren. Al deze processen kunnen en moeten worden toegesneden op de specifieke context van de werkzaamheden. Elk proces wordt ondersteund door definities van competentie en volwassenheid die relevant blijven, zelfs als het Praxis-proces wordt vervangen door een overeenkomstig proces uit een andere gids zoals PRINCE2® of ISO21500.

Naarmate de scope van het werk complexer wordt, is de belangrijkste impact daarvan op de opleveringsfase. Vandaar de verwijzing naar meerdere opleveringsproces(sen) in het onderstaande diagram. Wanneer de leveringswerkzaamheden aan meerdere productieteams worden gedelegeerd, kan ook van het ontwikkelingsproces gebruik worden gemaakt en wanneer de opleveringsfase in fasen moet worden verdeeld, is het overgangsproces vereist.

Net zoals functies in de kennissectie een uitleg hebben over hoe ze variëren naar gelang de toenemende complexiteit, heeft elk project en programmaproces informatie over de toepassing ervan in situaties variërend van kleine niet-complexe projecten tot grote complexe programma's.

 

Klik op de onderdelen van het diagram voor meer details

 

 

Dit generieke model moet worden aangepast aan de context van een project of programma. Als een project bijvoorbeeld deel uitmaakt van een programma, wordt het batenrealisatieproces meestal door het programma uitgevoerd. De projectidentificatie kan ook op programmaniveau plaatsvinden, wat resulteert in een beperkt aantal processen voor het project, zoals hieronder aangegeven.

 

Klik op de onderdelen van het diagram voor meer details

 

 

Een soortgelijke aanpak kan worden gevolgd voor een project of programma dat deel uitmaakt van een portfolio. Het primaire verschil tussen een project en een programma is de complexiteit van de doelstellingen en dit wordt weerspiegeld in de relatie tussen het (de) opleveringsproces(en) en het proces van het batenrealisatieproces.

Het generieke model kan ook aangepast worden aan verschillende omgevingen. Wanneer bijvoorbeeld een aanbestedende organisatie een project levert namens de organisatie, kan de klant de identificatie- en batenrealisatieprocessen uitvoeren. Zij kunnen ook een groot deel van het definitieproces uitvoeren.

 

Klik op de onderdelen van het diagram voor meer details

 

 

Het procesmodel voor de aanbestedende organisatie zou dan beperkt blijven tot de elementen die in bovenstaande figuur in een donkerdere kleur zijn weergegeven.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
7th May 2017Hyperlinks added to all diagrams
Terug naar boven