Definitieplan

Het definitieplan wordt aangemaakt in het identificatieproces en is, naast het voorstel, een van de documenten die naar de sponsor gestuurd wordt om goedgekeurd te worden voor het definitieproces.

Dit document is gebaseerd op het algemene opleveringsplan en aangepast aan de context van de werkzaamheden. Aangezien dit plan alleen bestaat in combinatie met een project- of programmavoorstel, kan de inhoud ervan worden vereenvoudigd om dubbel werk te voorkomen.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven