Borgingsmanagementplan

Beleid

 • Introductie
 • In de inleiding wordt de achtergrond van het werk beschreven en wordt duidelijk gemaakt hoe borging sponsorschap en oplevering ondersteunt.

 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Interne borging kan worden uitgevoerd door leden van het managementteam, mits zij niet hun eigen werkzaamheden borgen. Externe borging moet worden uitgevoerd door een persoon of team die geen relatie heeft met het dagelijks management van het project, programma of portfolio.

 • In dit onderdeel moeten de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk worden aangegeven, waarbij rekening moet worden gehouden met het belang van een effectieve en ethische garantie voor het sponsorschap en de oplevering van een project, programma of portfolio.

 • Informatiemanagement
 • De samenstelling en de vorm van de borgingsrapportages worden hier beschreven, samen met de principes voor de wijze waarop deze aan het managementteam en andere stakeholders moeten worden gecommuniceerd.

 • Borging
 • In dit onderdeel wordt de operationele relatie tussen interne en externe borging toegelicht.

 • Begroting
 • Interne borging wordt meestal uitgevoerd door mensen die andere verantwoordelijkheden en rollen in het managementteam hebben. Afzonderlijke identificatie van de kosten van de borgingsactiviteit zal alleen nodig zijn in complexe, strikt gewaarborgde contexten.

 • Externe borging wordt gewoonlijk gedekt door een externe begroting. Dit betekent echter dat een programma een begroting zou hebben voor de borging van zijn deelprojecten en een portfolio een begroting voor de borging van zijn deelprogramma's, enz.

 

Procedure

Er bestaat geen standaardprocedure voor borging aangezien de specifieke stappen volledig afhankelijk zijn van de context van de werkzaamheden. De procedure dient in beginsel stappen te omvatten die voldoen aan de doelstellingen van de borgingsfunctie.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven