Specificatie

Specificaties definiëren producten en worden gemaakt in de procedure voor het ontwikkelen van de oplossing. De structuur en inhoud van een specificatie is geheel afhankelijk van de context. In de bouwnijverheid kan een specificatie bestaan uit lay-outs, hoogteverschillen, bestekken, constructiedetails enz. In IT kan een specificatie functioneel of technisch zijn.

Aangezien stakeholders geïnteresseerd zijn in de voortgang van hun producten, is het logisch dat producten automatisch worden beschouwd als configuratie-items om ervoor te zorgen dat voortgangs- en kwaliteitsinformatie gemakkelijk beschikbaar is.

De specificatie is alles wat gewoonlijk vereist is in de relevante context. In veel contexten kan de specificatie van een product gevormd worden door een reeks beschrijvingen van individuele producten. Sommige van deze producten kunnen op zichzelf leverbaar zijn en andere kunnen worden gevolgd als configuratie-items in een configuratiemanagementsysteem.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven