Issueregister

In het Issueregister staan alle problemen die van het ene managementniveau naar het andere geëscaleerd moeten worden.

Typische kopteksten in het logboek zijn:

 • Identificatie

 • Elk issue dient een unieke identificatiecode te hebben. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor kruisverwijzingen in rapporten en ondersteunende documentatie.

 • Datum

 • De datum waarop het issue voor het eerst aan de orde werd gesteld.

 • Benoemd door

 • De gegevens van de persoon of groep die het issue aan de orde heeft gesteld.

 • Geëscaleerd naar

 • De gegevens van de persoon of groep tot wie het issue is gericht.

 • Beschrijving

 • Een beschrijving van het issue, met inbegrip van oorzaak en gevolg. De oorzaak zal uitleggen hoe het issue tot stand is gekomen en het effect zal de gevolgen op de doelstellingen beschrijven in termen van scope, planning, financiering, risico en resources.

 • Oplossing

 • Voor zover mogelijk moeten issues vergezeld gaan van opties en aanbevelingen voor de oplossing ervan.

 • Besluit

 • De aard van de vereiste beslissingen, de termijnen voor de besluitvorming en eventueel de gevolgen van vertraging. Vervolgens bijgewerkt om de genomen besluiten te documenteren.

 • Status

 • De huidige status van het issue.

 • Datum gesloten

 • De datum waarop het besluit is genomen en ten uitvoer is gebracht.

 • Kruisverwijzingen

 • Kruisverwijzingen kunnen gedetailleerde informatie bevatten over de effecten van het issue of over afwijkingsplannen die zijn voorbereid om het issue aan te pakken. Als het issue eenmaal is opgelost, kan er bijvoorbeeld worden verwezen naar het leerpunten logboek.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven