Wijzigingenlogboek

Het wijzigingenlogboek registreert alle wijzigingsverzoeken en de voortgang daarvan bij het doorlopen van de wijzigingsbeheerprocedure.

Typische onderdelen in het logboek zijn onder andere:

 • Identificatiecode

 • Elk wijzigingsverzoek dient een unieke identificatiecode te hebben. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor kruisverwijzingen in rapporten en ondersteunende documentatie.

 • Datum

 • De datum waarop het verzoek voor het eerst door het managementteam is ontvangen.

 • Aangevraagd door

 • De naam en de gegevens van de stakeholder die de wijziging aanvraagt.

 • Beschrijving

 • Beschrijving van de gevraagde wijziging. Dit kan het volledige verzoek zijn of een verwijzing naar meer gedetailleerde specificaties van voorgestelde wijzigingen van een product of producten.

 • Status

 • De huidige status van het verzoek binnen de wijzigingsbeheerprocedure en voorspellingen over wanneer de procedure zal worden afgerond.

 • Besluit

 • Vermelding of het verzoek al dan niet is ingewilligd, met een samenvatting van de redenen daarvoor.

 • Datum gesloten

 • De datum waarop het besluit is genomen.

 • Communicatie

 • Bevestiging dat het besluit aan alle relevante stakeholders is gecommuniceerd, zo nodig met feedback.

 • Kruisverwijzingen

 • Kruisverwijzingen kunnen gedetailleerde informatie bevatten over de aard van het verzoek of over het beoordelingsproces. Voor de zekerheid is het nuttig om aan te geven welke opleveringsplannen zijn bijgewerkt om rekening te houden met aanvaarde wijzigingsverzoeken.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven