Visie

Een visie is een korte beschrijving van het einddoel van een complex project of programma. De behoefte aan een bondige en memorabele beschrijving is noodzakelijk wanneer er veel stakeholders zijn die inzicht moeten krijgen in het eindresultaat van een complex stuk werk.

Het doel van dit document is vergelijkbaar met dat van een impressie van een kunstenaar van een groot bouwproject. Het geeft niet veel detail, maar wel een goed begrip van waar het werk om draait.

De visie wordt vaak gezien als iets bijzonders voor programma's, maar kan ook van toepassing zijn op een project, vooral op grotere of complexere projecten waarbij stakeholders al vroeg in de levenscyclus moeten worden betrokken.

Een visie bevat geen standaard onderdelen, maar het is wel belangrijk dat de visie een positief beeld geeft van de rechtvaardiging van het werk, de producten, de veranderingen en de baten die zich zullen voordoen.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven