Stakeholder register

Het stakeholder register bevat informatie over personen en groepen die belang hebben bij het werk dat wordt uitgevoerd.

Specifieke kopteksten in het register zijn onder andere:

 • Titel

 • De naam van de stakeholder of deze nu een individu of een groep is.

 • Contactgegevens

 • Naast een opsomming van de contactgegevens met de stakeholder kan in dit onderdeel ook worden aangegeven welke contactmethoden de stakeholder verkiest en waarom.

 • Gebied en niveau van interesse

 • De gebieden van het project, programma of portfolio waar de stakeholder belang bij heeft en een inschatting van hun mate van belang.

 • Het belangengebied kan worden uitgedrukt in termen van elk aspect van het werk. Een stakeholder kan belang hebben bij specifieke resultaten of baten, de impact van de activiteit die resultaten en baten oplevert of een combinatie van beide.

 • Het belang kan worden uitgedrukt in verklarende vorm of gewoon in de vorm van een schatting op een schaal van hoog, gemiddeld en laag.

 • Invloed

 • Het eerste punt dat moet worden opgemerkt, is of de stakeholder het werk in het algemeen steunt of er tegen is. Vervolgens dient de mate van invloed te worden beoordeeld en hoe deze invloed zich kan manifesteren.

 • Communicatie logboek

 • Een overzicht van de communicatie met de stakeholder.

 • Kruisverwijzingen

 • Specifieke stakeholders kunnen betrokken zijn bij bepaalde aspecten van de oplevering (zoals risico's, contracten, producten, enz.) die elders zijn gedocumenteerd. In dit gedeelte moeten nuttige kruisverwijzingen naar andere documenten worden opgenomen.

 • De meest betrokken en/of invloedrijke stakeholders kunnen individuele stakeholderprofielen hebben die de bovenstaande informatie in meer gedetailleerde vorm bevatten. Deze belanghebbenden moeten in het register worden opgenomen met een kruisverwijzing naar hun individuele profielen.

 • Ondersteunende informatie

 • Het is vaak nuttig om informatie van stakeholders als geheel te bekijken in plaats van per stakeholder. Ondersteunende informatie kan bijvoorbeeld omvatten:

 • een stakeholderoverzicht met een matrix van stakeholders en belangengebieden. Dit maakt het gemakkelijk om alle aandachtsgebieden van een bepaalde stakeholder te zien; alle stakeholders die belang hebben bij een bepaald gebied; gemeenschappelijke groepering van stakeholders en belang.

 • Een belangen/beïnvloedingsmatrix brengt stakeholders in kaart op een matrix die invloedsschalen en belangenschalen heeft (typisch hoog, middelmatig en laag). Dit identificeert snel de belangrijkste beïnvloeders en helpt bij het beslissen hoe de communicatie zal worden beheerd.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven