Blauwdruk

Een blauwdruk is een soort van specificatie. Het is van toepassing op programma's voor bedrijfsverandering waarbij het uiteindelijke doel een veranderde organisatie en werkmethoden is. De blauwdruk is de som van alle resultaten van de projectproducten en de veranderactiviteiten die door de operationele onderdelen wordt uitgevoerd.

De baten in de business case moeten gerealiseerd kunnen worden als resultaat van de verwezenlijking van de blauwdruk.

Specifieke onderdelen betreffen:

  • Operationele modellen, met inbegrip van bedrijfsmodellen en processen die operationele kosten en prestatiecriteria omvatten.

  • Organisatiestructuur, met inbegrip van personeelsbezetting, vereiste vaardigheden en eventueel culturele veranderingen.

  • Infrastructuur met inbegrip van werkruimtes, machines, IT-systemen, gebouwen, enz., waarbij de aandacht wordt gevestigd op wat wordt hergebruikt en wat nieuw is.

Binnen deze onderdelen kan de blauwdruk de toestand aan het einde van elke fase, de pre-programmatoestand en de toestand aan het einde van het programma weergeven.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven