Batenschema

Een batenschema is een soort van beïnvloedingsdiagram en is nodig wanneer er complexe relaties bestaan tussen meerdere producten, baten en de strategische doelen die de voordelen ondersteunen. Binnen deze relaties kunnen er nadelen en resultaten zijn die een brug vormen tussen producten en voordelen.

Het schema krijgt de vorm van een grafiek die illustreert:

  • Producten;
  • Resultaten;
  • Voordelen of baten en nadelen;
  • Strategische doelen;
  • Afhankelijkheden tussen producten, resultaten, en voor- en nadelen.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven