Coördineren van een portfolio

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van het coördinatieproces, te weten:

 • informatie van de projecten en programma's die deel uitmaken van de portfolio te bundelen, om een beter inzicht te krijgen in de portfolio als geheel;
 • de prestaties van de portfolio tegen de doelen te bewaken;
 • de onderlinge verbanden tussen projecten en programma’s te managen.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. het bestuur van de verschillende onderdelen van de portfolio te coördineren
 2. de plannen in de gehele portfolio te bundelen en te coördineren.
 3. de totale resources en financiële capaciteit te managen
 4. de kwaliteit van het proces te waarborgen

Deze competentie geldt voor het hele managementteam, aangezien de verantwoordelijkheid voor complexe coördinatie over verschillende rollen zal worden verdeeld.

De portfoliomanager legt verantwoording af over de prestatiecriteria.

Er zou een prestatiecriterium voor de portfoliomanager kunnen worden toegevoegd, de definitie die de ondersteunende rollen en het consequent delegeren afdekt.

De coördinatie van projecten is duidelijk iets wat portfoliomanagement en programma's met elkaar gemeen hebben.

Deze competentie zou kunnen worden aangepast om te worden gebruikt in een rol als programmamanager - bijvoorbeeld als lid van een PMO dat verantwoordelijk is voor het ondersteunen van de programmamanager met de mechanismen voor het coördineren van meerdere projecten.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van het proces
 2. de specifieke activiteiten die deel uitmaken van het proces
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op het proces
 4. tools en technieken voor het normaliseren van gegevens
 5. doeltreffende methoden voor het samenvatten en bundelen van voortgangsinformatie
 6. hoe moet worden omgegaan met complexe onderlinge verbanden tussen meerdere projecten en programma's?
 7. hoe borging van toepassing is op het proces

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven