Identificeer een project of programma

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van het identificatieproces, te weten:

 • een schets van het project of programma op te stellen en na te gaan of dit gerechtvaardigd kan worden geacht;
 • te bepalen welke inspanningen en investeringen nodig zijn om het werk in detail te omschrijven;
 • toestemming van de opdrachtgever voor de definitiefase te verkrijgen.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. het initiële requirementsmanagement uit te voeren
 2. de leerpunten te identificeren en te evalueren en opleveringsplannen op hoog niveau op te stellen
 3. te beoordelen of het project of programma gerechtvaardigd is
 4. te beslissen of de werkzaamheden in de vorm van een project of een programma zullen worden bestuurd
 5. de definitiefase te plannen
 6. het voorstel en het definitieplan op te stellen en aan de opdrachtgever voor te leggen
 7. de kwaliteit van het proces te waarborgen

Dit proces kan bij sommige levenscycli achterwege blijven, meestal wanneer een klant of een bovenliggend programma de identificatie al heeft gedaan.

Het is echter onwaarschijnlijk dat een project- of programmamanager dit proces in de loop van zijn carrière niet op de een of andere manier zal hoeven uit te voeren. Ook al is deze competentie niet in elke context toepasbaar, ze is wel toepasbaar op elke manager.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van het proces
 2. de specifieke activiteiten die deel uitmaken van het proces
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op het proces
 4. hoe de relevante functionele procedures op het juiste detailniveau kunnen worden toegepast
 5. het verschil tussen een project en één programma, en de omstandigheden waarin een van beide vormen van besturing wordt toegepast
 6. het doel en de inhoud van een beknopt en te definiëren plan
 7. hoe borging van toepassing is op het proces

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
DateChange
21st June 2014

First instance of the word 'work' in the second goal changed to 'effort' to avoid confusion with the second instance.

Terug naar boven