Scope managen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van scopemanagement, te weten:

 • de wensen en behoeften van stakeholders te identificeren;
 • de producten, resultaten en baten te specificeren die aan de overeengekomen requirements voldoen
 • de scope gedurende de hele levenscyclus te onderhouden.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. scopemanagement te plannen en te initiëren
 2. samen te werken met stakeholders om de scope te bepalen en overeen te komen
 3. nauwkeurig te documenteren, af te kaderen en te communiceren over de scope
 4. toezicht te houden op de werkzaamheden en ervoor te zorgen dat deze binnen de overeengekomen scope blijven
 5. wijzigingen te beheren en documentatie over de scope bij te houden
 6. de kwaliteit van het scope management te waarborgen

Scope is de primaire factor bij de beslissing om het werk als project of programma te managen. Hoewel de prestatiecriteria in alle situaties toepasbaar zijn, kunnen de kenniscriteria worden bijgesteld (bijvoorbeeld batenmanagement valt niet binnen de scope van een niet-complex project).

Deze competentie is een samenvoeging van verschillende andere competenties  en dient aangepast te worden in relatie tot de gebruikelijke competenties bij de scope.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van scopemanagement
 2. verantwoordelijkheden voor scopemanagement
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op scopemanagement
 4. een algemene procedure voor het beheren van de scope
 5. het doel en de inhoud van de documentatie over de scope
 6. technieken inzake productdefinitie, de principes van requirementsmanagement en oplossingsontwikkeling
 7. de principes van batenmanagement
 8. de principes van wijzigingsbeheer en configuratiemanagement
 9. hoe borging van toepassing is op scope management

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven