Sponsoren van een project of programma

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van sponsorschap door middel van het sponsorschapproces, te weten:

 • het eigendom van de business case te verzorgen;
 • op te treden als voorvechter van de doelen van het project of programma;
 • go/no go-beslissingen nemen op relevante punten in de levenscyclus;
 • zaken aan te pakken die buiten de scope van de bevoegdheid van de manager vallen;
 • toezicht houden op de borging;
 • ad hoc ondersteuning aan het managementteam te geven.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. de doelstellingen van het project of programma te communiceren
 2. toezicht te houden op de oprichting van het managementteam
 3. het managementteam te motiveren en te ondersteunen
 4. stakeholders te beïnvloeden
 5. issues op te lossen waarop de manager geen invloed heeft
 6. een overwogen besluit te nemen over de vraag of het werk moet worden voortgezet of beëindigd
 7. te zorgen dat de werkzaamheden doeltreffend gemanaged
 8. de kwaliteit van het proces te waarborgen

Niet iedereen die deskundig moet zijn op het gebied van sponsorschap wordt sponsor genoemd. Zo kan een programmamanager als sponsor optreden voor sommige projecten die deel uitmaken van een programma.

De ergste situatie voor elk project, programma of portfolio is dat iemand de titel 'Sponsor' heeft, maar niet de vaardigheid of tijd heeft om deze competentie te tonen.

Aangezien het borgen van het P3-management een verantwoordelijkheid is van de sponsor, kan het vreemd lijken dat deze competentie het borgen van sponsorschap omvat. Het impliceert dat de sponsor zichzelf borgt.

Dit criterium is in de eerste plaats van toepassing op situaties waarin een sponsor van een programma of portfolio het sponsorschap van onderliggende projecten of programma's moet borgen.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van het proces
 2. de specifieke activiteiten die deel uitmaken van het proces
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op het proces
 4. hoe een doeltreffende besturing te waarborgen
 5. hoe teamleden en stakeholders te leiden, te motiveren en te beïnvloeden
 6. de beginselen van de oplevering van projecten en programma's
 7. een op de levenscyclus gebaseerd proces voor het managen van projecten en programma’s

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven