Beïnvloeding

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van beïnvloeding in de P3-context, te weten:

 • een goed presterend team te ontwikkelen en in stand te houden;
 • de stakeholders over te halen de doelen te steunen;
 • de stakeholders over te halen de realisatie van de doelen te ondersteunen.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. na te gaan hoe je het best aan de behoeften van anderen kunt voldoen en tegelijkertijd je eigen doelen kunt bereiken
 2. effectieve werkrelaties te onderhouden
 3. champions veilig te stellen voor bepaalde aspecten van het werk
 4. overtuigende argumenten voor de uitgangspunten van de doelen te ontwikkelen en naar voren te brengen
 5. overtuigend te communiceren om draagvlak voor de doelen te krijgen

Binnen een organisatie zullen er veel mensen op verschillende niveaus zijn die het managementteam moet kunnen beïnvloeden.

Het is onvermijdelijk dat positionele macht een belangrijke factor zal zijn voor sommige stakeholders, i.e. de beïnvloeding van de communicatie moet komen van iemand met aanmerkelijk gezag.

Het bereiken van de prestatiecriteria van deze competentie voor het gehele project, programma of portfolio is een gezamenlijke inspanning van sponsor en manager. 

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van beïnvloeding
 2. de context van de werkzaamheden en het effect van beïnvloeding daarop
 3. hoe gedrag anderen kan beïnvloeden
 4. hoe mensen te identificeren die anderen positief zullen beïnvloeden
 5. hoe belemmeringen te identificeren en manieren om ze te overwinnen
 6. manieren om het succes van beïnvloeding te beoordelen

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven