Planningen managen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van planningsmanagement, te weten:

 • een tijdschema voor de werkzaamheden vast te stellen;
 • profielen van de resourcevraag te berekenen;
 • planningen te presenteren die geschikt zijn voor de verschillende stakeholders. 

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. planningsmanagement te plannen en te initiëren
 2. werkzaamheden vast te stellen die moeten worden verricht om de doelstellingen te bereiken
 3. de wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd te beschrijven
 4. geschikte schattingsmethoden voor tijd en resources te bepalen en toe te passen
 5. de werkzaamheden te plannen
 6. planningen met stakeholders overeen te komen
 7. geschikte rapporteringsmethoden te bepalen en toe te passen
 8. de kwaliteit van planningsmanagement te waarborgen

De planningsbenaderingen zijn nauw verbonden met alle aspecten van de context van de werkzaamheden. Er zijn verschillende manieren waarop deze competentie kan worden toegespitst.

Zo kunnen bijvoorbeeld prestatiecriteria worden toegevoegd of uitgebreid:

 • samenvoeging en onderhoud van meerdere planningen voor programma's of complexe projecten;

 • doorlichting en goedkeuring van de planning van de contractanten.

Er is een breed scala van methoden en technieken die kunnen worden gebruikt in het planningsmanagement. 

Er kunnen aanvullende kennisvereisten worden toegevoegd met betrekking tot specifieke technieken, met name wanneer meer verfijnde planning (bv. Monte Carlo-analyse) of sectorspecifieke benaderingen (bv. lijndiagram) vereist zijn.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van planningsmanagement
 2. verantwoordelijkheid van planningsmanagement
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op planningsmanagement
 4. een procedure voor planningsmanagement
 5. het doel en de inhoud van planningsdocumentatie
 6. technieken voor het identificeren van werkonderdelen
 7. methoden voor het modelleren van de werkprestaties
 8. schattingstechieken voor tijd en resources
 9. analysetechnieken en rapportagevormen
 10. het belang van handhaving en actualisering van de planning
 11. hoe borging van toepassing is op planningsmanagement

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven