Realiseren van baten

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van het proces van batenrealisatie om in de P3-context, te weten:

 • de huidige staat vast te stellen van wat gewijzigd is;
 • de oplevering van producten te coördineren met het managen van wijzigingen;
 • ervoor te zorgen dat wijzigingen permanent zijn;
 • vast te stellen of baten bereikt zijn.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. de verantwoordelijkheid voor de realisatie van baten met relevante stakeholders overeen te komen
 2. de opleveringen van producten te beheren om de overgang te optimaliseren
 3. de huidige prestaties te meten en als benchmark vast te stellen
 4. de overgang van de huidige toestand naar de in de blauwdruk gedefinieerde toestand te managen
 5. verandering in te bedden en de uiteindelijke staat van de prestatie te meten
 6. de kwaliteit van het proces te waarborgen

Om succesvol te zijn, vereist dit proces nauwe coördinatie tussen degenen die verantwoordelijk zijn voor het opleveren van de producten en degenen die verantwoordelijk zijn voor het managen van veranderingen.

Bij alle projecten, behalve de eenvoudigste, zijn dit waarschijnlijk verschillende mensen.

Bij het toepassen van deze competentie op verschillende rollen (zoals programmamanager of business verandermanager) kan deze worden toegespitst op die delen van het proces die voor elke rol van bijzonder belang zijn.

 

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van het proces
 2. de specifieke activiteiten die deel uitmaken van het proces
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op het proces
 4. de principes van het batenmanagement
 5. de principes van verandermanagement
 6. hoe de realisatie van baten te integreren met de project- en programmabeheer
 7. hoe de borging van toepassing is op het proces

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
12th October 2015Wording of P3 changed to remove ambiguity
Terug naar boven