Persoonlijke competenties

Persoonlijk is één van de drie groepen van competenties (de andere twee zijn oplevering en proces).

Persoonlijke competenties sluiten aan bij de persoonlijke functies in de kennissecties van Praxis. De titels weerspiegelen het feit dat competentie eerder gaat over het implementeren van de functies dan het simpelweg beschrijven van wat de functies zijn. De competentie 'managen van conflicten' is dus de toepassing van de functie 'conflictmanagement'.

Persoonlijke competenties zijn geenszins uniek voor project-, programma- en portfoliomanagement en kunnen vaak worden uitgedrukt in persoonlijke gedragingen en persoonlijkheidskenmerken.

De persoonlijke competenties in deze sectie richten zich op de wijze waarop de functies in de P3-context moeten worden ingevoerd. Bijkomende gedragingen kunnen worden toegevoegd als onderdeel van het op maat maken van Praxis.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven