Baten managen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van batenmanagement in de P3-context, te weten:

 • de voor- en nadelen van de voorgestelde werkzaamheden te omschrijven;
 • meetmechanismen vast te stellen;
 • alle veranderingen door te voeren die nodig zijn om baten te realiseren;
 • verbetering te meten en te vergelijken met de business case.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. batenmanagement te plannen en te initiëren
 2. de voor- en nadelen te definiëren, te documenteren en te communiceren
 3. meetmechanismen vast te stellen en gedurende de hele levenscyclus toe te passen
 4. verandering te initiëren en te managen
 5. de realisatie van baten in de business case te beoordelen
 6. de kwaliteit van het batenmanagement te waarborgen

Deze competentie omvat de hele procedure voor het batenmanagement, maar er zullen verschillende mensen bij betrokken zijn in verschillende stadia. Een P3-manager kan bijvoorbeeld betrokken zijn bij het vaststellen van de baten, maar zal gewoonlijk niet in beeld zijn wanneer de definitieve beoordeling van de baten wordt uitgevoerd, die door de sponsor wordt geleid.

Indien er in het bedrijf verandermanagers bestaan, zijn deze de belangrijkste partij voor P4 met een meer coördinerende rol voor de manager.

Batenmanagement en verandermanagement gaan meestal hand in hand, dus deze twee competenties moeten in tandem-verband geplaatst worden.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van batenmanagement
 2. de verantwoordelijkheden van batenmanagement
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op batenmanagement
 4. een procedure om baten te managen
 5. het doel en de inhoud van de batenmanagement documentatie
 6. mechanismen voor het kwantificeren en waarderen van de baten en negatieve baten
 7. hoe je baten meet
 8. de gevolgen van verandering voor de stakeholders
 9. verschillende benaderingen van verandermanagement
 10. de verbanden tussen producten, resultaten en baten
 11. hoe borging van toepassing is op batenmanagement

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
8th June 2015Error in numeration of performance criteria corrected
Terug naar boven