Bewaking uitoefenen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van beheersing, te weten:

 • prestaties te toetsen aan de baseline;
 • het effect te evalueren van de werkelijke prestaties op toekomstige plannen;
 • maatregelen te nemen om de planningsdoelen te bereiken of herziene doelen overeen te komen.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. beheersing te plannen en te initiëren
 2. activiteiten van het (de) opleveringsteam(s) te coördineren
 3. toezicht te houden op de voortgang
 4. het effect te evalueren van de werkelijke voortgang op de doelen
 5. problemen op te lossen en deze opnieuw plannen
 6. beheersingsdocumentatie bij te houden
 7. de kwaliteit te waarborgen van de beheersingsprocedure

De beheersingstechnieken variëren aanzienlijk naar gelang de complexiteit en de context van de werkzaamheden.

Deze algemene competentie zou gebruikt kunnen worden als basis voor verschillende contextgevoelige competenties binnen één enkele op maat gemaakte versie van Praxis.

Zo kan ''uitoefenen projectbeheersing'' of ''uitoefenen programmabeheersing'' aanzienlijk verschillen; of misschien zal de beheersing op traditionele (waterval) projecten zich richten op planning en kosten, terwijl de beheersing op agileprojecten zich zal richten op op te leveren producten binnen timeboxes.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. beginselen en doelstellingen van beheersing
 2. verantwoordelijkheid van beheersing
 3. de context van het werk en het effect op beheersing
 4. een reeks technieken voor het volgen en rapporteren van de voortgang 
 5. hoe de toekomstige prestaties te voorspellen op basis van de werkelijke vooruitgang
 6. de beginselen en de toepassing van toleranties
 7. het doel en de inhoud van beheersingsdocumenten
 8. hoe borging van toepassing is op beheersing

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven