Onderhandelen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van onderhandeling in een P3-context, te weten:

 • oplossingen te vinden voor vraagstukken waarbij twee of meer partijen betrokken zijn;
 • gunstige relaties te ontwikkelen tussen twee of meer partijen.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. onderhandelingen te initiëren en te voeren
 2. besluiten te nemen over het gewenste resultaat en de minimaal aanvaardbare positie
 3. onderhandelingsstrategie te bepalen
 4. gebruik te maken van onderhandelingstechnieken om tot een wederzijds aanvaardbare besluit te komen
 5. indien nodig een beroep te doen op externe partijen
 6. ervoor te zorgen dat de resultaten van de onderhandelingen uitgevoerd worden

Onderhandelen wordt vaak in de eerste plaats geassocieerd met contractonderhandelingen, maar het is een vaardigheid die evenzeer van toepassing is op gebieden als conflictmanagement en delegeren.

Onderhandelingen zullen worden toegespitst op de eerste fasen van de levenscyclus en in het bijzonder op de mobilisatieactiviteiten.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van onderhandelen
 2. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op de onderhandelingen
 3. verschillende vormen van onderhandelen
 4. hoe de onderhandelingen te plannen
 5. onderhandelingstechnieken
 6. de rol van externe partijen op gebieden als bemiddeling en arbitrage
 7. hoe resultaten van onderhandelingen kunnen worden gedocumenteerd

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven