Ontwikkelen oplossing

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van oplossingsontwikkeling, te weten:

 • de basisset van requirements en alternatieve oplossingen te bepalen en om deze te bereiken;
 • de optimale oplossing te kiezen;
 • een specificatie voor de oplossing maken.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. de nodige deskundigheid in te zetten om de ontwikkeling van oplossingen te ondersteunen
 2. de stakeholders te betrekken bij de evaluatie van mogelijke oplossingen
 3. met de stakeholders de beste oplossing overeen te komen
 4. de overeengekomen oplossing duidelijk te documenteren in een specificatie
 5. de kwaliteit van de ontwikkeling van oplossingen te waarborgen

De "noodzakelijke deskundigheid" is afhankelijk van de context van het werk en kan worden vervangen door specifieke verwijzingen naar de rol van een bepaalde sector, e.g. architecten, bouwkundig ingenieurs en servicetechnici.

Indien een breed toepasbare techniek als value management is geïntroduceerd in requirementsmanagement dient dit hier ook te worden opgenomen.

De oplossing is in feite het technisch ontwerp van een product. Natuurlijk kunnen de kenniscriteria worden uitgedrukt in termen die veel specifieker zijn voor de technische omgeving, zolang de algemene principes maar afgedekt zijn.

 

 

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van het ontwikkelen van oplossingen
 2. Verantwoordelijkheden voor ontwikkelen van oplossingen
 3. de context van het werk en het effect ervan op het ontwikkelen van een oplossing
 4. de relatie tussen oplossingen en requirements
 5. een procedure voor het ontwikkelen van oplossingen
 6. het doel en de inhoud van de documentatie van oplossingsontwikkeling
 7. de informatiebronnen en expertise voor het ontwikkelen van oplossingen en hoe deze informatie te analyseren (inclusief het gebruik van  leerpunten)
 8. hoe met stakeholders te werken om oplossingen te ontwikkelen
 9. de redenen om een reeks van oplossingen te ontwikkelen en hoe deze gepresenteerd zouden moeten worden
 10. hoe de verwachtingen van de stakeholders te managen
 11. hoe borging van toepassing is op het proces

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven