Een portfolio besturen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van het besturingsproces, te weten:

 • eigenaarschap te creëren van de doelen van het portfolio;
 • toezicht te houden op de borging van het portfolio;
 • de discipline en het beroep van P3-management te bevorderen. 

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. doelen van het portfolio te verdedigen
 2. blijk te geven van commitment aan de discipline en het beroep van P3-management
 3. invloed uit te oefenen op het senior management om de doelen van het portfolio te ondersteunen
 4. het managementteam te motiveren en te ondersteunen
 5. problemen op te lossen die buiten de invloed van de manager liggen
 6. de kwaliteit van het proces te waarborgen

De doelstellingen waarnaar in de doelen wordt verwezen, kunnen betrekking hebben op een standaard of een gestructureerd portfolio.

Het besturen van een portfolio zal veel mensen met verschillende rollen omvatten. Deze competentie is bedoeld als iemand die verantwoordelijk is voor het besturen. De gedetailleerde verantwoordelijkheden zullen aan anderen worden gedelegeerd.

Dit is het portfolio equivalent van project en programma sponsorschap.

 

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van het proces
 2. de specifieke activiteiten die deel uitmaken van het proces
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op het proces
 4. hoe de P3-gemeenschap en -stakeholders te leiden, te motiveren, te beïnvloeden en te ondersteunen
 5. de uitgangspunten voor de oplevering van projecten en programma's
 6. hoe belangrijk organisatiecultuur is voor het succes van portfolio’s
 7. de rol van strategische functies zoals kennismanagement, competentieniveau, ethiek en professionalisme
 8. hoe borging van toepassing is op het proces

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven