Oplevering plannen

Het doel van deze competentie is het behalen van de planning om zo de doelen te bereiken, te weten:

 • de doelen van het project, programma of portfolio beschrijven;
 • de werkzaamheden te definiëren die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken en te beschrijven hoe deze zullen worden uitgevoerd;
 • een schatting te maken van de resources en financiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering van het  werk;
 • de plannen te documenteren en gedurende de hele levenscyclus bij te werken.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. specificaties op te stellen die de scope van de werkzaamheden beschrijven
 2. opleveringsplannen op te stellen voor de uitvoering van alle aspecten van het werk, met inbegrip van tijdschema, financiering, resources, risico, verandering
 3. de plannen gedurende de hele levenscyclus bij te werken
 4. de kwaliteit van de planning van de oplevering te waarborgen

De meeste criteria in deze competentie worden afgedekt door andere, meer gedetailleerde competenties, d.w.z. waarbij de planning voor elke functie wordt beschreven.

Het primaire gebruik voor deze competentie is op kleinere projecten of waar een rol geen gedetailleerde planningscriteria van andere functionele competenties omvat.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van de opleveringsplannen
 2. verantwoordelijkheden voor de opleveringsplannen
 3. de context van de werkzaamheden en het effect op de opleveringsplannen
 4. de wijze waarop de opleveringsplannen moeten worden opgesteld en gepresenteerd
 5. schattingstechnieken voor de verschillende componenten van de oplevering
 6. modelleringstechnieken geschikt voor tijdschema's, financiën, resources, risico's en wijzigingen
 7. de wijze waarop opleveringsplannen met elkaar zijn verbonden en de wijze waarop updates van plannen gevolgen hebben voor andere plannen
 8. hoe borging van toepassing is op de opleveringsplannen.

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven