Verandering managen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van verandermanagement, te weten:

 • de organisatorische veranderingen te omschrijven die nodig zijn om producten in baten om te zetten;
 • ervoor te zorgen dat de organisatie bereid is veranderingen door te voeren;
 • de veranderingen door te voeren en te verankeren in de organisatie.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. veranderingen te plannen en te initiëren
 2. de vereiste verandering van bestaande werkwijzen te identificeren
 3. de organisatiebereidheid tot verandering te beoordelen
 4. de verandering te communiceren en in te voeren
 5. ervoor te zorgen dat nieuwe werkwijzen in de operationele onderdelen worden verankerd
 6. documentatie over verandermanagement bij te houden
 7. de kwaliteit van het verandermanagement te waarborgen

De mate waarin een project, programma of portfolio organisatorische veranderingen vereist, varieert aanzienlijk, net als de gevolgen van een slecht verandermanagement.

Deze competentie is ook relevant voor verschillende rollen die een verschillende visie hebben op verandermanagement.

Het is daarom belangrijk ervoor te zorgen dat deze competentie aansluit bij het belang van verandermanagement in de context van de werkzaamheden en ook bij de rol die het speelt.

 

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van verandermanagement
 2. verantwoordelijkheden van verandermanagement
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op verandermanagement
 4. een procedure voor verandermanagement
 5. het doel en de inhoud van documentatie over verandermanagement
 6. hoe veranderingen te specificeren
 7. modellen die de kenmerken van organisatorische verandering beschrijven
 8. hoe over veranderingstechnieken te communiceren voor het beoordelen van de veranderingsbereidheid
 9. methoden om weerstand tegen verandering te overwinnen
 10. hoe ervoor te zorgen dat veranderingen in de operationele onderdelen worden verankerd
 11. hoe borging van toepassing is op verandermanagement

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
8th June 2015Corrections to numeration of knowledge criteria
Terug naar boven