Opleveren van een project of programma

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van het opleveringsproces, te weten:

 • de verantwoordelijkheid voor het produceren van de opleveringen te delegeren aan de juiste mensen;
 • de uitvoering van de werkzaamheden te bewaken en deze af te zetten tegen de opleveringsplannen;
 • waar nodig maatregelen te nemen om het werk in lijn met de plannen te laten verlopen;
 • problemen te escaleren en zo nodig opnieuw te plannen;
 • werk te accepteren als het is voltooid;
 • de communicatie met alle stakeholders te onderhouden.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. werkpakketten te definiëren, te delegeren en te aanvaarden
 2. de voortgang van de werkpakketten te bewaken en te coördineren
 3. voltooide werkzaamheden te reviewen en te aanvaarden
 4. kwesties te voorspellen, corrigerende maatregelen te nemen en zo nodig te escaleren
 5. afwijkingsplannen voor te bereiden en ter goedkeuring voorleggen
 6. te allen tijde doeltreffende communicatie te handhaven
 7. de kwaliteit van het proces te waarborgen

Bij het uitvoeren van dit proces kan een manager een handvol parttime resources of een groot en divers scala aan interne en externe resources managen.

Hoe dan ook, de principes blijven dezelfde, maar de competentie zal moeten worden aangepast aan hoe de criteria zich manifesteren in een bepaalde context.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat wordt verwezen naar functionele competenties zoals het contractmanagement of het financiering.

Het kan ook een verwijzing betreffen naar specifieke beheersingstechnieken, zoals earned value management als deze in de context van het werk vereist zijn.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van het proces
 2. de specifieke activiteiten die deel uitmaken van het proces
 3. de context van het werk en het effect ervan op het proces
 4. hoe werkpakketten te maken en te delegeren
 5. technieken om de voortgang te volgen, met inbegrip van, indien nodig, bundelen van verscheidene werkpakketten
 6. hoe potentiële problemen te identificeren en op te lossen of te escaleren
 7. hoe de voortgang te communiceren
 8. hoe borging van toepassing is op het proces

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven