Het initiëren van een portfolio

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van het initiëringsproces, te weten:

 • te bepalen welk type portfolio vereist is;
 • de infrastructuur van het portfolio te ontwerpen;
 • goedkeuring en inzet op hoog niveau te verkrijgen;
 • het portfolio te implementeren.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. het type portfolio af te stemmen op de behoeften van de organisatie
 2. een zakelijke rechtvaardiging te geven voor de uitvoering van een portfolio
 3. de argumenten voor een portfolio aan strategisch management voor te leggen
 4. het opzetten en mobiliseren van de portfoliomanagement infrastructuur
 5. de kwaliteit van het proces te waarborgen

Het initiëren van een portfolio is niet iets wat regelmatig gebeurt. Voor de professionele ontwikkeling op langere termijn is het niet nodig om een competentie te hebben in een proces dat slechts één keer wordt uitgevoerd.

Deze competentie is echter nuttig als basis voor het definiëren van een passende rol en helpt bij het identificeren van de beste persoon om het proces uit te voeren.

 

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van het proces
 2. de specifieke activiteiten die deel uitmaken van het proces
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op het proces
 4. het verschil tussen een standaard portfolio en een gestructureerd portfolio
 5. de wijze waarop een portfolio kan worden bestuurd
 6. hoe een portfolio naast operationele onderdelen moet functioneren
 7. de resources die nodig zijn ter ondersteuning van de discipline en het beroep van P3-management
 8. hoe een zakelijke rechtvaardiging voor investering in portfoliomanagement te ontwikkelen
 9. hoe de borging zich verhoudt tot het proces

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven