Financiën managen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van financieel management, te weten:

 • een schatting te maken van de kosten die verbonden zijn aan het bereiken van de doelen;
 • de haalbaarheid van de realisatie van de doelen te beoordelen;
 • fondsen veilig te stellen en de vrijmaking ervan gedurende de hele levenscyclus te managen;
 • financiële systemen op te zetten en te runnen;
 • toezicht te houden op en het beheersen van  uitgaven.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. financieel management te plannen en te initiëren
 2. ervoor zorgen dat de kosten van de werkzaamheden worden begrepen
 3. de beste financiering voor de werkzaamheden vast te stellen
 4. de beginselen van financiële en managementboekhouding toe te passen
 5. financiële documentatie bijhouden
 6. de kwaliteit van het financieel management te waarborgen

Deze competentie is een opsomming van verschillende andere en dient aangepast te worden aan de financiële functies die relevant zijn voor de context.

Het financiële management in een P3-omgeving houdt onvermijdelijk verband met en overlapt mogelijk met financiële bedrijfssystemen.

Bij de toepassing van deze bevoegdheid op een P3-functie moet worden nagegaan wat wel en niet onder de bevoegdheid van de P3-organisatie valt en wat onder de controle van de financiële bedrijfssystemen valt.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van financieel management
 2. verantwoordelijkheden voor financieel management
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op financieel management
 4. een procedure voor financieel management
 5. het doel en de inhoud van de documentatie over het financieel management
 6. de principes van de investeringsbegroting
 7. principes van financiering
 8. principes van budgettering en kostenbeheersing
 9. hoe borging van toepassing is op het financieel management

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven