Besturing plannen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van het plannen van de besturing, te weten:

 • de principes te beschrijven die moeten worden gebruikt om het werk te managen;
 • te zorgen voor samenhang met flexibiliteit tussen meerdere projecten en programma's.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. externe beleidsdocumenten te identificeren die deel zullen uitmaken van de besturingsdocumentatie
 2. managementplannen op te stellen die passen bij de context van de werkzaamheden
 3. nieuwe managementplannen te ontwikkelen waar geen organisatie standaarden beschikbaar zijn
 4. managementplannen te handhaven gedurende de gehele levenscyclus
 5. de kwaliteit van de managementplannen te borgen

Aangezien competenties gericht zijn op niveau 2-competenties, vereist P1 simpelweg dat de bevoegde persoon een managementplan opstelt.

Indien de organisatie op niveau 3 werkzaam is, moeten centraal gedefinieerde documenten beschikbaar zijn en die afgestemd zijn op de context van elk onderdeel van het werk.

In dit geval kan ‘op te stellen’ worden vervangen door ‘op maat maken’ en kan P2 worden gebruikt om eventuele leemten op te vullen.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van managementplanning
 2. verantwoordelijkheden voor managementplanning
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op de managementplannen
 4. het doel en de inhoud van een specifiek managementplan
  hoe standaard managementplannen kunnen worden aangepast aan de situatie
 5. hoe managementplannen tijdens de levenscyclus kunnen worden aangepast
 6. hoe borging van toepassing is op managementplannen

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven