Communicatie

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van de communicatie in de P3-context, te weten:

 • relevante informatie te verstrekken;
 • ervoor te zorgen dat de informatie wordt begrepen.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. te bepalen wat er moet worden gecommuniceerd en de context daarvan
 2. de doelgroep te identificeren en methoden en taal van voorkeur vast te stellen
 3. potentiële belemmeringen voor communicatie te identificeren en streven om deze te reduceren
 4. de communicatie op een doeltreffende en tijdige manier te leveren
 5. ervoor te zorgen dat teamleden en stakeholders de gelegenheid krijgen hun mening kenbaar te maken
 6. feedback te vragen over de doeltreffendheid van de communicatie en overeenkomstig te handelen

Deze competentie gaat over wat iemand een goede communicator maakt. De procedurele en documentatieaspecten van communicatie worden gedekt door stakeholdermanagement en informatiemanagement.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van communicatie
 2. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op de communicatie
 3. verschillende vormen van communicatie
 4. factoren die de doeltreffendheid van de communicatie beïnvloeden
 5. potentiële belemmeringen voor de communicatie
 6. hoe een boodschap af te stemmen op de beoogde doelgroep

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven