Werken in teamverband

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van teamwork in P3-context, te weten:

 • een team te creëren uit een verzameling van individuen;
 • de prestaties van het team te ontwikkelen en in stand te houden.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. samen te werken met anderen om jouw en hun bijdrage aan de teamdoelen te maximaliseren
 2. het team te helpen bij het doorlopen van de fasen van teamontwikkeling
 3. commitment aan de doelen van het team aan te tonen
 4. zo snel mogelijk persoonlijke doelen te managen, beloften na te komen en kwesties op te merken.

De P3-omgeving heeft teams op verschillende niveaus. Verschillende rollen zijn vaak teamleden op het ene niveau en teamleiders op een ander niveau. Een projectmanager leidt bijvoorbeeld een projectteam, maar kan ook lid zijn van een programmamanagement-team.

De meeste teams hebben nu een element van virtueel werken, maar K6 kan altijd worden verwijderd indien nodig.

Aanvullende kenniscompetenties kunnen nodig zijn voor bijvoorbeeld internationale teams.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van teamwork
 2. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op teamwork
 3. de rollen die verschillende individuen binnen een team vervullen
 4. de specifieke ontwikkelingsfasen die een team doormaakt
 5. hoe een team wordt beïnvloed door de verschillende fasen van de levenscyclus
 6. de invloed van werken als virtueel team

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven