Informatie managen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van het informatiemanagement, te weten:

 • gegevens nauwkeurig en consistent vast te leggen;
 • bruikbare informatie te ontwikkelen op basis van ruwe data;
 • informatie gedurende de levensduur veilig en toegankelijk te bewaren
 • ondersteuning van effectieve besluitvorming en communicatie.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. informatiebeheer te plannen en te initiëren 
 2. gegevens te verzamelen uit verschillende bronnen
 3. gegevens om te zetten in informatie
 4. informatie op te slaan, toegankelijk te maken en te verspreiden
 5. informatie te archiveren en te vernietigen als dat nodig is
 6. de kwaliteit van het informatiemanagement te waarborgen

Hoe groter en complexer een taak, hoe meer gegevens kunnen worden verzameld en hoe meer informatie kan worden verspreid.

Het succes van informatiemanagement wordt echter niet afgemeten aan de hoeveelheid beheerde informatie. Deze prestatiecriteria moeten gericht zijn op de behoefte aan nauwkeurige en bruikbare informatie ter ondersteuning van de besluitvorming.

In een omgeving die onderhevig is aan veiligheidsbeperkingen kunnen prestatiecriteria met betrekking tot machtigingen en autorisaties nodig zijn.

De context van sommige projecten, programma's en portfolio's kan betekenen dat bepaalde informatie van wettelijke, contractuele of regelgevende betekenis is.

In deze context kan het nodig zijn relevante specifieke kenniscriteria toe te voegen.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van informatiemanagement
 2. de verantwoordelijkheden van informatiemanagement
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op informatiemanagement
 4. een procedure voor informatiemanagement
 5. methoden voor het verzamelen en analyseren van gegevens
 6. presentatietechnieken voor informatie 
 7. methoden voor opslag van en toegang tot informatie, met inbegrip van versiebeheer
 8. hoe informatie kan worden aangepast aan verschillende behoeften
 9. hoe en wanneer informatie moet worden gearchiveerd of vernietigd
 10. hoe borging van toepassing is op informatiemanagement

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven