Resources managen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van resourcemanagement, te weten:

 • de beste manier om de resources voor het werk te bepalen;
 • de nodige resources te verwerven en te mobiliseren;
 • de resources gedurende de hele levenscyclus te managen;
 • ontbinden van resources aan het einde van de levenscyclus;
 • alle contractuele overeenkomsten af te ronden. 

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. resourcemanagement te plannen en te initiëren
 2. de beste methode vast te stellen voor het beschikbaar stellen van de resources voor de scope van de werkzaamheden
 3. te onderhandelen over het beschikbaar stellen van interne resources
 4. externe leveranciers te selecteren en aan te wijzen
 5. gedurende de hele levenscyclus resources te mobiliseren
 6. resources te verstrekken en te beheren
 7. documentatie over resourcemanagement bij te houden
 8. de kwaliteit van resourcemanagement te waarborgen

Deze competentie is een opsomming van  verschillende andere competenties en moet worden aangepast aan de set van gebruikelijke gerelateerde competenties voor resources.

De aard van deze prestatiecriteria kan aanzienlijk variëren naargelang de context van het werk. Bij kleine interne projecten kunnen de verwijzingen naar externe resources worden weggelaten.

Bij complexere projecten en programma's (en vrijwel zeker bij alle portfolio's) is het aannemelijk dat deze competentie zal worden aangevuld of vervangen door meer gedetailleerde competenties voor inkoop, contractmanagement en mobilisatie.

De kenniscriteria zullen worden aangepast aan de prestatiecriteria, maar niet noodzakelijk één op één. Wanneer bijvoorbeeld leveranciers op programmaniveau kunnen worden geselecteerd en aangewezen, kan het nodig zijn dat een projectmanager die deze leveranciers gebruikt, vertrouwd is met het contractenrecht.

 

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van resourcemanagement
 2. de verantwoordelijkheden voor resourcemanagement
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op resourcemanagement
 4. een procedure voor het managen van resources
 5. het doel en de inhoud van documentatie over resourcemanagement
 6. de principes van inkoop
 7. de principes van contractmanagement
 8. de principes van mobilisatie
 9. hoe borging van toepassing is op resource management

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven