Zorgen voor borging

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van borging, te weten:

 • de managementplanning reviewen;
 • het monitoren van de effectiviteit van functies en processen;
 • stakeholders het vertrouwen geven dat het werk effectief en efficiënt wordt gemanaged.

 

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. borging te plannen en initiëren
 2. de opzet en uitvoering van de op de levenscyclus gebaseerde processen te reviewen
 3. het ontwerp en de uitvoering van de managementplannen te reviewen
 4. de uitvoering van kwaliteitscontroleactiviteiten te controleren en alle daaruit voortvloeiende corrigerende maatregelen te beoordelen
 5. borging-documentatie onderhouden
 6. de stakeholders in kennis te stellen van de resultaten van de borging

Dit is de enige competentie die geen prestatiecriterium heeft dat begint met "de kwaliteit van... borgen" omdat dat een cirkelreferentie zou zijn.

Deze competentie kan door iemand die intern of extern handelt worden toegepast op het managementteam.

Wanneer het wordt toegepast als externe borging, zou het de controle van om het even welke eerdere interne borging omvatten, bv. kan de programmaborging controleren dat de projectborging correct wordt uitgevoerd.

Wanneer de context van de werkzaamheden een bijzonder stringente kwaliteitsborging vereist (bv. wet- of regelgeving, risicovolle omgevingen, enz.), kunnen de kenniscriteria worden uitgebreid met specifieke borgingstechnieken.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van borging
 2. verantwoordelijkheden op het gebied van borging
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op de borging
 4. borgingsprocedures en -technieken
 5. het doel en de inhoud van de borgingsdocumentatie
 6. de principes van de P3-functies en -processen die gewaarborgd zijn
 7. hoe kan de borging gedurende de gehele levenscyclus worden aangepast
 8. hoe kan worden gecommuniceerd over de resultaten van de uitkomsten van borging aan stakeholders

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven