Conflict managen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van het managen van conflicten in de P3-context, te weten:

 • gebruik te maken van de positieve aspecten van conflicten;
 • organisatorische en persoonlijke conflicten op te lossen;
 • de gevolgen van conflicten voor de doelen tot een minimum te beperken.

 

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. potentiële conflictgebieden vast te stellen en zo nodig maatregelen te nemen om deze te voorkomen of te beperken
 2. teamleden en stakeholders aan te moedigen om conflicten onderling op te lossen
 3. het conflict vanuit het standpunt van alle partijen te onderzoeken
 4. na te gaan hoe de situatie kan worden opgelost en, waar nodig, externe hulp te vragen
 5. te onderhandelen en te communiceren over de overeengekomen oplossing

Deze competentie is vooral geschreven vanuit het standpunt van een manager die een conflict tussen anderen moet oplossen.

Alle leden van het team dienen zich echter bewust te zijn van de beginselen van conflictmanagement en negatieve conflicten te voorkomen voordat het tot een punt komt waarop een formele oplossing vereist is. 

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van conflictmanagement
 2. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op conflictmanagement
 3. conflict als normaal aspect van teamontwikkeling
 4. specifieke oorzaken en bronnen van conflicten
 5. de relatie tussen de omvang en de frequentie van een conflict
 6. modellen voor conflictoplossing
 7. relevante en beschikbare externe resources voor conflictoplossing

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven