Delegeren

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van delegeren in P3-verband, te weten:

 • het werk effectief toe te wijzen aan individuele teams en leveranciers binnen het project, programma of portfolio;
 • gebruik te maken van delegeren als instrument voor motivatie en ontwikkeling.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. te beslissen welke taken en verantwoordelijkheden moeten worden gedelegeerd
 2. mensen te kiezen die competent en beschikbaar zijn om het werk te doen 
 3. de doelen en de scope van het werk te beschrijven en toe te lichten
 4. ervoor te zorgen dat mensen begrijpen wat er gedaan moet worden
 5. voortgang aan te moedigen door middel van advies, ondersteuning en opleiding
 6. voorstellen te doen om eventueel opkomende problemen op te lossen
 7. er op toe te zien dat aan de afgesproken doelstellingen van het gedelegeerde werk tegemoet gekomen wordt

Omdat delegeren is ingebouwd in P3-managementstructuren en -processen, bestaat het gevaar dat deze belangrijke vaardigheid als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Buiten de expliciete situaties van delegeren (e.g. het delegeren van verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van een business case van sponsor aan manager) is de algemene uitvoering van het werk voortdurend afhankelijk van het delegeren van werk van de ene partij aan de andere.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van de delegeren
 2. de context van het werk en het effect ervan op delegeren
 3. hoe het werk dat gedelegeerd wordt, te selecteren en te definiëren
 4. wanneer niet te delegeren
 5. hoe doelstellingen worden vastgesteld en te bewaken dat voortgang aan blijft sluiten op de realisatie van deze doelstellingen
 6. hoe steun kan worden verleend aan degenen aan wie werk is gedelegeerd
 7. het bredere effect van delegeren op het project- en het projectmanagementteam

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven