Ontwikkelen van begrotingen en kostenbeheersing

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van begroten en kostenbeheersing, te weten:

 • de inkomsten- en uitgavenprofielen van het werk te bepalen;
 • begrotingen te ontwikkelen en op te lijnen met financiering;
 • systemen in te voeren voor het managen van inkomsten en uitgaven.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. kostenramingen te verfijnen en kosten toe te wijzen aan begrotingen
 2. de waarde van de reserves voor onvoorziene uitgaven en management reserves te berekenen
 3. systemen voor kostenbeheersing op te zetten en te managen
 4. de uitgaven af te stemmen op de beschikbaarheid van fondsen
 5. documentatie over de begroting en kostenbeheersing bij te houden
 6. de kwaliteit van begrotingen en kostenbeheersing te waarborgen

Kostenbeheersingssystemen moeten een afspiegeling zijn van de omvang en complexiteit van het werk.

Voor programma's, portfolio's en grotere projecten gelden procedures voor het vaststellen van begrotingen voor onderdelen en het bundelen van de werkelijke kosten over deze onderdelen.

In een portfolio kan sprake zijn van een overzicht van gedelegeerde goedkeuring van begrotingen.

Het is dan ook mogelijk dat er op dit gebied meerdere competenties moeten worden ontwikkeld om de verantwoordelijkheid en autoriteit van verschillende rollen binnen het systeem in te passen.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de beginselen en doelen van begroten en kostenbeheersing
 2. verantwoordelijkheden voor begroten en kostenbeheersing
 3. de context van het werk en het effect ervan op de begrotingen en de kostenbeheersing systemen
 4. een procedure voor het opstellen van de begroting en de kostenbeheersing
 5. hoe de reserves voor onvoorziene uitgaven en management reserves te ramen
 6. kostenkenmerken en betalingswijzen
 7. doel en inhoud van de documentatie voor begroting- en kostenbeheersing
 8. hoe borging van toepassing is op begroten en kostenbeheersing

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven