Leiden

Het doel van deze competentie is het bereiken van leiderschap in de P3-context, te weten:

 • te zorgen voor focus en betrokkenheid bij de doelen te bevorderen;
 • teamleden te inspireren om de doelen met succes te bereiken.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. de gemeenschappelijke en individuele doelen van een team duidelijk te communiceren
 2. de teamleden te betrekken bij de planning van de te bereiken doelen
 3. een aan de omstandigheden aangepaste leiderschapsstijl aan te nemen
 4. feedback te zoeken en gedrag hierop af te stemmen
 5. het team aan te moedigen en te motiveren
 6. ethisch en professioneel te handelen

Leiderschap kent vele vormen en wordt door veel factoren beïnvloed. Deze competentie zal zich aan verschillende omstandigheden moeten aanpassen. 

Zo vraagt het leiden van een klein team met volop mogelijkheden voor persoonlijk contact een andere aanpak dan het bieden van 'visionair' leiderschap aan een brede groep stakeholders.

Bij aanpassingen zal ook rekening moeten worden gehouden met de kracht van de positie van het individu en zijn rol in de P3-organisatie.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van leiderschap
 2. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op leiderschap
 3. Verschillende vormen van leiderschap en je eigen stijl
 4. hoe leidinggevenden zich kunnen aanpassen met de ontwikkeling van het team
 5. de principes van motiveren
 6. de principes van ethisch en professioneel gedrag

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven