Achtergrond

Het inherente karakter van een project, programma of portfolio wordt afgeleid uit de doelstellingen en de wijze waarop deze worden gerealiseerd. Sommige doelstellingen zijn duidelijk en welomschreven, met de manier waarop ze worden geproduceerd met behulp van beproefde methoden en technologie. Andere doelstellingen zijn dubbelzinnig en de manier waarop ze moeten worden geproduceerd is onzeker door onbekendheid of innovatieve technologie. 

Deze factoren worden verzameld onder de noemer complexiteit. Dit komt in grote lijnen overeen met een maatstaf voor hoe moeilijk het werk zal zijn om te beheersen en heeft daarom invloed op de te gebruiken methoden en de noodzakelijke competentie van het managementteam.

De externe factoren die van invloed zijn op de aard van de werkzaamheden zijn onder meer van commerciële, organisatorische en geografische aard. Deze vormen gezamenlijk de omgeving.

Of het werk als project, programma of portefeuille wordt aangestuurd, is een beslissing die al vroeg in de levenscyclus wordt genomen en die nauw samenhangt met de complexiteit. Als die beslissing eenmaal genomen is, maakt ze deel uit van de context waarin de kennisfuncties, processen en competenties van Praxis worden toegepast.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
5th February 2015Link to Italian translation added
Terug naar boven