Oplevering

Dit onderdeel gaat over de functies die zich direct bezighouden met het opleveren van producten, resultaten en baten. Zes onderdelen gaan in op componenten die fundamenteel zijn voor elk project, programma en portfolio:

Scope: wat zijn de doelstellingen en wat is de scope van de werkzaamheden?

Planning: hoe lang duurt het om te bereiken?

Financiën: hoe worden noodzakelijke fondsen verworven en kosten gemanaged?

Risico: wat zijn de bedreigingen en kansen?

Wijziging: welke operationele onderdelen moeten worden veranderd om baten te realiseren?

Resources: hoe worden de benodigde resources verworven, gemobiliseerd en gemanaged?

Sommige functies werken over deze fundamentele componenten heen en zijn samengebracht onder de algemene noemer van integraal management.

De meeste functies in dit onderdeel bevatten een procedure die de specifieke stappen beschrijft die moeten worden gevolgd. Deze zijn vaak iteratief en hieronder is een generieke vorm van een procedure weergegeven.

 

 

Functionele procedures zullen in elk van de fasen van de levenscyclus herhaaldelijk worden uitgevoerd, maar moeten aan de omstandigheden worden aangepast. Afhankelijk van de fase in de levenscyclus ligt de focus op verschillende procedurele stappen.

Het uitvoeren van procedures op een wijze die past bij de levenscyclus is een gemeenschappelijk element van competenties en een kenmerk van niveau 3-vaardigheid.

Alle procedures hebben de stappen "plannen" en "initiëren" gemeen. De planningsstap bestaat uit het opstellen van een managementplan voor de functie waarin de beleidslijnen, procedures, instrumenten en technieken worden beschreven die moeten worden gebruikt om de functie te managen. De initiatiefase omvat de beschikbaarstelling van de resources die nodig zijn om de procedure uit te voeren.

Hoewel het plan en de initiatiestappen voor elke functie afzonderlijk worden getoond, zullen ze voor alle functies grotendeels gezamenlijk worden uitgevoerd.

De planningsfase maakt normaliter deel uit van het opstellen van besturingsdocumenten in het definitieproces. De initiatiestap wordt verdeeld over het laatste deel van het definitieproces en het begin van het opleveringsproces.

De specifieke stappen hebben betrekking op werkzaamheden die uniek zijn voor elke functie, zoals het inschatten van kosten of het identificeren van risico's, en worden gedurende de oplevering herhaald uitgevoerd. De specifieke stappen zullen echter ook op hoog niveau worden uitgevoerd in het identificatieproces om het voorstel op te stellen en in het definitieproces om de definitiedocumentatie op te stellen.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven