Professionalisme

Er is een constante en vaak verhitte discussie binnen de gemeenschap over de vraag of P3-management een vak is of niet. Degenen die hiertegen pleiten hebben het over een Beroepsbeoefenaar met een hoofdletter 'B' waar 'Beroepsbeoefenaren' een vergunning nodig hebben om hun beroep uit te voeren en vervolgd kunnen worden in geval van nalatigheid. Onder andere artsen, advocaten en accountants vallen in deze categorie.

Maar er zijn vele andere definities van de term professional. De eenvoudigste is gewoon dat iemand wordt betaald om een baan te doen in tegenstelling tot een amateur die dat niet is.

P3-management voldoet aan veel van de eisen van een beroep, zoals:

  • het kan een fulltime beroep zijn;
  • er zijn universitaire cursussen voor verschillende onderdelen van P3-management;
  • Er zijn organisaties op lokaal, nationaal en internationaal niveau;
  • er bestaan beroepsethische codes  die worden nageleefd;
  • er bestaan programma's om kennis en kunde te oefenen en te verifiëren.

Dit debat is grotendeels academisch. Wat belangrijk is, is de houding van de mensen die projecten, programma's en portfolio's beheren, en niemand zal beweren dat die houding niet 'professioneel' zou moeten zijn - ook al heeft ze maar een kleine 'p'.

In dit onderdeel van de context wordt ingegaan op verschillende aspecten van het creëren van een professionele houding bij iedereen die betrokken is bij projecten, programma's en portfolio's. Niet alleen de managers, maar ook de teamleden, sponsors en stakeholders. In Praxis betekent 'het beroep' degenen die de discipline P3-management beoefenen met een professionele houding, waarbij 'de discipline' het geheel is van methoden, instrumenten en technieken die door het beroep worden toegepast.

Ter bevordering van professionaliteit wordt in dit onderdeel het volgende beschreven:

  • Vakgroepen: groepen mensen die samenkomen om kennis uit te wisselen en zichzelf en het beroep te ontwikkelen;

  • Competentie: de middelen waarmee een individu kan begrijpen wat het moet doen en de rollen kunnen worden gedefinieerd;

  • Ethiek: inzicht in aanvaardbaar gedrag voor een professional;

  • Leren en ontwikkelen: hoe competente professionals moeten worden opgeleid en voortdurend verder ontwikkeld.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
24th August 2015Link to Italian translation added
Terug naar boven