Communities of practice

Communities of Practice (CoP's) zijn groepen van mensen die belang hebben bij P3-management of een aspect van P3-management. De doelen van deze vakgroepen zijn om:

  • informatie te delen die mensen helpt hun vaardigheden te ontwikkelen;
  • het beroep te helpen om collectief te evolueren en te verbeteren.

Er zijn drie kanten aan een vakgroep:

  • Het domein;
  • De gemeenschap;
  • De praktijk.

Het domein betreft het gemeenschappelijk belang. Het zou gewoon P3-management kunnen zijn, maar er zijn veel voorbeelden van meer gespecialiseerde vakgroepen, zoals risicomanagement of value management. Het domein kan ook verwijzen naar een bedrijfssector (bv. bouw, IT, lokale overheid, farmaceutica, enz.) of een grote organisatie.

De gemeenschap verwijst naar waar de CoP zijn leden vandaan haalt. Er zijn internationale, nationale, regionale en lokale CoP’s. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de nationale en internationale beroepsorganisaties, zoals de International Project Management Association (IPMA), het Project Management Institute (PMI®), de BPUG (Best Practice User Group) en de Association for Project Management (APM). Sommige gemeenschappen zijn losjes gebonden aan hun lidmaatschap van sociale media groepen.

De praktijk is de manier waarop de gemeenschap informatie deelt over het gekozen domein. Dit kan variëren van formeel kennismanagement binnen een organisatorische CoP tot losse discussiegroepen op sociale media. Daartussenin bevinden zich allerlei gemeenschappen die bij elkaar kunnen komen om van gedachten te wisselen, Continual Professional Development (CPD) evenementen te organiseren, nieuwsbrieven te publiceren of zelfs accreditaties aan te bieden.

De aard van de CoP's varieert sterk, maar alle hebben als doel kennis over te dragen en vaardigheden te ontwikkelen. Andere voordelen van een gemeenschap omvatten:

  • bevordering van de professionaliteit van het P3-management;

  • het bieden van een focus aan professionals die vaak geïsoleerd staan van het dagelijks contact met collega professionals;

  • het motiverende effect van deelname aan een gemeenschap van gelijkgestemde personen;

  • innovatief denken dat ontstaat door gedeelde ervaring.

Het is maar al te gemakkelijk voor CoP’s om met enthousiasme te worden opgericht en dan te verbleken door gebrek aan steun. Wanneer een organisatie een community of practice opricht in het kader van haar inzet voor de discipline en het beroep van P3-management, moet zij erkennen dat de gemeenschap behoefte zal hebben aan bedrijfssteun en permanente inzet in termen van financiële steun en de P3-managers de tijd geven om deel te nemen.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
24th August 2015Link to Italian translation added
Terug naar boven